Campagne over cliëntondersteuning

Wist u dat een cliëntondersteuner u kan helpen bij het aanvragen van zorg, hulp of voorzieningen?

Het is vaak niet eenvoudig om de zorg, hulp of voorzieningen te krijgen die u nodig hebt. Daar kunt u best wat ondersteuning bij gebruiken. Een cliëntondersteuner kan u de ondersteuning bieden. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over uw situatie, over de keuzen die u wilt maken, hoe u uw leven wilt inrichten, de hulp en de voorzieningen die u daarvoor nodig hebt. U krijgt informatie en advies over de mogelijkheden in uw situatie. Vervolgens helpt de cliëntondersteuner u bij het uitzoeken, aanvragen en regelen van de hulp. Een cliëntondersteuner kan ook voor u bemiddelen als u klachten hebt over instanties, leveranciers van hulpmiddelen of zorgaanbieders.

Om bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuners te vergroten, zijn zorgkantoren, organisaties voor clientondersteuning en gemeenten in januari de Co-campagne gestart. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken uw wensen rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Op een nieuwe website is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en u kunt een cliëntondersteuner zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. Ook op de website van Spierziekten Nederland vindt u meer informatie over cliëntondersteuning

De Co-campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning  en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.
 

Terug naar overzicht