Duchenne spierdystrofieInformeer de hulpverlener

Neem mee voor uw huisarts

De behandeling van iemand met Duchenne gebeurt, als het goed is, door een neuroloog en een gespecialiseerde revalidatiearts. Toch is het belangrijk dat uw huisarts ervan op de hoogte is als u of uw kind Duchenne heeft. Ook bij een vrij zeldzame ziekte is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener en speelt hij een belangrijke rol in de begeleiding.
Spierziekten Nederland heeft samen met het Nederlands Huisartsengenootschap een brochure geschreven voor huisartsen. Geef deze aan uw huisarts en bespreek de inhoud. Dat is voor u van groot belang.

Huisartsenbrochure downloaden

U kunt de brochure ook bestellen via de webwinkel

Kinderrevalidatie

Voor hulpverleners in de kinderrevalidatie is er een folder met aanbevelingen voor de revalidatiebehandeling. De tekst is samen met revalidatieartsen opgesteld.

Folder Zelfstandigheid & autonomie bij jonge kinderen met NMA downloaden