Bestuur

Bestuursleden ontvangen geen vacatievergoedingen. Voor reiskosten en andere onkosten gelden dezelfde regels als voor medewerkers en kaderleden.