Revalidatie en spierziekten


Een boswandeling maken, koken, douchen of aankleden, een dagje eropuit met vrienden … Een spierziekte kan uw plannen en wensen behoorlijk dwarsbomen. Dagelijkse activiteiten zijn niet altijd meer vanzelfsprekend. Toch is er vaak meer mogelijk dan aanvankelijk lijkt.

Revalidatie kan helpen de gevolgen van een ziekte in het dagelijks leven te verminderen. Ook helpt revalidatie u om te gaan met de beperkingen die voortvloeien uit de ziekte. Dit onderdeel van de behandeling is onmisbaar voor veel mensen met een spierziekte. Kijk voor een gespecialiseerd spierziekterevalidatieteam bij u in de buurt in de Zorgwijzer.

Revalidatiearts

Een medisch specialist (vaak de neuroloog) kan u doorverwijzen naar een revalidatiearts. Samen met u bekijkt de revalidatiearts waar de knelpunten zitten. Hij of zij stelt een behandelplan op, gericht op de doelen die u belangrijk vindt. Het zoveel mogelijk voorkomen van verdere achteruitgang en het behouden van een goede kwaliteit van leven zijn daarbij de uitgangspunten.

De revalidatiearts coördineert ook het spierziekterevalidatieteam. Dit team bestaat uit zorgverleners met ieder een eigen deskundigheid. Wat die verschillende hulpverleners voor u kunnen doen, wordt op deze en de volgende pagina uitgelegd.

Revalidatieteams
Er zijn door heel Nederland tientallen revalidatieteams met bijzondere kennis van spierziekten. Spierziekten Nederland werkt samen met deze teams aan de verdere verbetering van de zorg voor mensen met een spierziekte. U vindt een volledig overzicht van deze teams in de Zorgwijzer.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt u zo goed en veilig mogelijk te bewegen. Meestal bestaat de behandeling uit het aanleren van een goede houding om de spieren en gewrichten op een juiste manier te belasten. Daarnaast kan een fysiotherapeut adviseren over het opbouwen en behouden van uw conditie en het (opnieuw) gaan sporten. Hiermee vergroot u uw bewegingsmogelijkheden en daarmee uw zelfstandigheid.

Ergotherapeut
Een ergotherapeut bekijkt hoe u alledaagse handelingen zoals douchen of koken zoveel mogelijk zelfstandig kunt uitvoeren. Soms moet u de handelingen opnieuw of anders aanleren of moet u door een verminderde hoeveelheid energie een nieuw evenwicht vinden tussen wat u wilt en kunt. De ergotherapeut helpt u hierbij. Hij adviseert ook bij de keuze en het gebruik van hulpmiddelen of woningaanpassingen en biedt hulp bij het aanvragen daarvan.

Lees verder over andere zorgverleners die betrokken zijn bij spierziekten.