Zorgverleners spierziekten

Psycholoog
Als u te horen krijgt dat u een spierziekte heeft, komt er veel op u af, ook emotioneel gezien. De lichamelijke verschijnselen kunnen gepaard gaan met onzekerheid, angst, spanning of depressie.
De spierziekte kan gevolgen hebben voor onder andere uw werk, uw gezinsleven en uw sociale contacten. Met een psycholoog kunt u het hebben over deze gevolgen en samen wegen zoeken deze het hoofd te bieden.

Maatschappelijk werker

Door een spierziekte kunt u te maken krijgen met verschillende soorten problemen op sociaal gebied. Een maatschappelijk werker ondersteunt u bij de deze problemen, bijvoorbeeld bij het verwerken van de ziekte of bij spanningen in uw gezin of op uw werk. De maatschappelijk werker luistert naar u, is betrokken en helpt u de problemen zelf op te lossen. Hij kan ook helpen bij praktische zaken zoals het aanvragen van regelingen en uitkeringen.

Logopedist
Bij sommige spierziekten kunnen problemen optreden met praten, kauwen, eten en slikken.
Met de logopedist zoekt u naar oplossingen hiervoor. Wanneer praten moeilijker wordt, kan een logopedist tips geven over het inzetten van communicatiehulpmiddelen.

Diëtist
Een diëtist is een in voeding en voedingspatronen gespecialiseerde zorgverlener die kan adviseren en begeleiden bij problemen rond voeding. De juiste voeding kan helpen problemen te voorkomen.

Mensen met een spierziekte kunnen het lastig vinden op gewicht te blijven, hebben moeite met slikken en kauwen of er zijn andere problemen die met eten en drinken te maken hebben. Een diëtist is dan de aangewezen persoon om bij te rade te gaan.

 

Jaarlijks bezoek aan spierziekterevalidatieteam
Spierziekten Nederland raadt iedereen met een spierziekte aan om minimaal eenmaal naar een spierziekterevalidatieteam te gaan. Vaak is een jaarlijks consult gewenst. U hoeft zeker niet altijd voor een behandeling door de fysiotherapeut naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Het is wel van groot belang dat uw fysiotherapeut zich laat informeren door de fysiotherapeut van het gespecialiseerde spierziekteteam. Zo weet u zeker dat u de juiste behandeling krijgt.

Kijk op de Zorgwijzer voor een spierziekterevalidatieteam bij u in de buurt.

Op de foto het revalidatieteam van De Hoogstraat in Utrecht tijdens een multidisciplinair overleg.

Naar overzicht Revalidatie en spierziekten