Helpen vitamines bij HMSN?

Het heeft geen zin om vitaminepreparaten te gebruiken in de hoop dat de HMSN-klachten verbeteren. Het algemene advies is gewoon gezond te eten. Megadoseringen vitamine A, D en B6 moeten zelfs worden ontraden.

Een eventueel teveel aan vitamine D kan niet ontstaan door blootstelling aan ultraviolette straling
, maar wel door een te hoge inname. Langdurige blootstelling aan ultraviolette straling veroorzaakt geen vitamine D-vergiftiging, omdat zowel de previtamine D3 als vitamine D3 dan wordt omgezet in inactieve sterolen.
Advies van de Gezondheidsraad, 2012

Volg de dosering D die uw arts u aanraadt. Een verband tussen hoge doseringen en een polyneuropathie is niet bekend.

Adviseur: dr. C. Verhamme, neuroloog