Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?

Op grond van uw klachten zal de huisarts u doorverwijzen naar een specialist. Meestal zal dit een neuroloog, een reumatoloog, een dermatoloog of een internist zijn en bij een kind een kinderarts, kinderreumatoloog of een kinderneuroloog. De specialist kan soms een diagnose stellen aan de hand van uw huidafwijkingen, maar vaak zal er nader onderzoek gedaan moeten worden, onder meer bloedonderzoek, een spier en/of huidbiopt, een EMG of nog andere onderzoeken.
Via de Zorgwijzer vindt u de beste gespecialiseerde behandelaars. Ga bij voorkeur naar een specialist in een universitair medisch centrum (UMC).

Adviseurs: mw. dr. A. van Royen-Kerkhof, kinderarts-immunoloog en mw. prof. M. de Visser, neuroloog