Hoe is het verloop van AChR MG?

Bij de meerderheid van de patiënten begint de ziekte met dubbelzien en/of hangende oogleden. Bij ruim driekwart van de patiënten breidt de zwakte zich uit tot spraak-, slik- en ledemaatspieren. Als dit gebeurt, vindt dit meestal plaats in de eerste drie jaar van de ziekte.