Ik heb een spierziekte en werk in een vitaal beroep, kan ik nog blijven werken?

Alle Nederlanders wordt geadviseerd zo mogelijk thuis te werken. Dit kan niet altijd als u een vitaal beroep heeft.

In het algemeen geldt dat u kunt blijven werken als u níet tot de risicogroep behoort.

– Als u gebruikmaakt van afweerremmende medicatie, kunt u blijven werken, mits u op het werk niet wordt blootgesteld aan besmette patiënten én u niet ook om een andere reden tot de risicogroep behoort.

– De meeste patiënten met een polyneuropathie of dunnevezelneuropathie hebben vaak geen ernstige spierzwakte en zullen daarom niet zo snel tot de groep extra kwetsbare patiënten behoren. Als dat ook voor u geldt, kunt u werken.

– Als u myotone dystrofie heeft, wordt aangeraden dat u zich houdt aan de maatregelen voor thuisisolatie, aangezien myotone dystrofie een ziekte is waarbij vaak zowel spieren, ademhaling als hartspier betrokken zijn.