Is ALS erfelijk?

ALS is meestal niet erfelijk. Waarschijnlijk is er in vijf tot tien procent sprake van erfelijkheid. Dan wordt gesproken over familiare ALS (FALS).
Wanneer zich in de familie al vaker ALS heeft voorgedaan, dan kan er sprake zijn van erfelijke ALS (FALS). Is de persoon met ALS de enige in de familie met ALS, dan is de kans erg klein dat het om FALS gaat.