Is anesthesie gevaarlijk bij HMSN?

De diagnosewerkgroep HMSN van Spierziekten Nederland krijgt regelmatig vragen over anesthesie. Er heerst veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Daarbij is HMSN vaak onbekend bij medisch specialisten. HMSN is ook bekend onder de naam Charcot Marie Tooth (CMT).

Anesthesie is een complexe aangelegenheid die effect kan hebben op belangrijke lichaamsfuncties zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling, zenuwstelsel en psychologische toestand van de patiënt.
Mensen met HMSN moeten voorzichtig zijn als zij algehele anesthesie toegediend krijgen. Op www.spierziekten.nl/themas/anesthesie/ staan de risico's, verbonden aan operaties bij mensen met een spierziekte, uitgebreid beschreven. Deze gelden ook voor personen met milde symptomen - of zelfs geen symptomen - of met familiaire geschiedenis. Men moet de anesthesioloog laten weten dat men HMSN heeft of zou kunnen hebben. De anesthesioloog houdt hier dan rekening mee en zal de soort anesthesie hierop afstemmen. Ook worden er zo nodig instructies gegeven zowel voor, tijdens als na de operatie.
Mensen met HMSN hebben speciale aandacht nodig van het anesthesieteam. De grootste zorg is de mate waarin bepaalde medicijnen invloed hebben op de zenuwen en spieren. Af en toe meten artsen de kracht van fysieke activiteiten / spierkracht en ook kan men door een kleine hoeveelheid bloed af te nemen een bepaald spiereiwitgehalte meten.
Uit enkele onderzoeken en uit de ervaringen van gespecialiseerde artsen blijkt dat de risico's voor anesthesie in combinatie met HMSN beperkt zijn. Voor HMSN kunnen dan ook de richtlijnen gehanteerd worden die ook voor andere spierziekten gelden.
Internationaal wordt de volgende richtlijn gehanteerd: Het is een absolute noodzaak dat de anesthesioloog op de hoogte is van de soort neuromusculaire aandoening en de conditie van de patiënt, zelfs als er weinig of geen verschijnselen zijn. De anesthesioloog moet gewaarschuwd worden als er sprake is van een familiaire aanleg of als er een aangeboren neuromusculaire aandoening voorkomt in de familie. Vooral bij kinderen is dit van groot belang.
Geadviseerd wordt om het SOS-kaartje spoedzorg van Spierziekten Nederland bij u te dragen, dan wel een Medic Alert-ketting (SOS-ketting) of armband aan te schaffen zodat in een acute situatie medisch specialisten geattendeerd worden op betreffende aandoening of ziekte.

Adviseur: dr. C. Verhamme, neuroloog