Kan CIDP helemaal overgaan?

De meeste patienten met CIDP herstellen goed met immuuntherapie en kunnen na verloop van maanden tot jaren stoppen met de behandeling zonder dat zij opnieuw achteruitgaan.
Zij zijn dan over het algemeen goed hersteld.