Kan ik mij veilig laten inenten, bijvoorbeeld tegen griep als ik CIDP heb gehad of als ik nog CIDP heb en hiervoor word behandeld met medicijnen?

Het is niet goed uitgezocht of iemand na CIDP wel of geen griepvaccinatie mag hebben. Mogelijk is de kans om opnieuw CIDP te krijgen of om een tijdelijke verergering van het krachtverlies te krijgen verhoogd. Als een patiënt eerder na een griepvaccinatie CIDP heeft ontwikkeld, is het advies: NIET vaccineren.

CIDP is op zichzelf (bij goed herstel) géén reden om een griepvaccinatie te nemen. Als er een andere reden is om tegen griep te vaccineren zoals een slechte lichamelijke gezondheid, ouderdom of het gebruik van bepaalde medicamenten (zoals prednison), kan er in principe wel gevaccineerd worden. De indicaties liggen vast en huisartsen kennen deze indicaties. Hierbij moet er dus rekening mee worden gehouden dat er mogelijk een wat verhoogde kans is om verergering van de CIDP te krijgen. De patiënt zal in overleg met de huisarts beslissen of een griepvaccinatie aan te raden is. Zoals hieruit blijkt zal er steeds sprake moeten zijn van een individuele afweging van de voor- en mogelijke nadelen.

Gezien het gebrek aan wetenschappelijke gegevens op dit terrein kunnen noch de medisch adviseur, noch Spierziekten Nederland aansprakelijkheid aanvaarden voor deze informatie.

Adviseur: prof.dr. P.A. van Doorn, Erasmus MC, neuroloog