Waarom is narcose gevaarlijk voor mensen met myotone dystrofie?

Er is bij MD een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde narcosemiddelen, pijnstillers en spierverslappers. Er kunnen tijdens de operatie problemen met de ademhaling en het hart ontstaan. Waarschuw daarom altijd van tevoren de anesthesist. Deze kan de medicatie aanpassen.
Ademhaling en hartfunctie dienen tijdens en na een operatie gedurende minimaal twee dagen bewaakt te worden. Operaties moeten als het mogelijk is onder lokale verdoving worden ondergaan.