Wat is de beste manier om in conditie te blijven wanneer je een mitochondriële myopathie hebt?

Over het algemeen is het niet verstandig om telkens iets meer over de grens heen te gaan. Een en ander is ook afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de myopathie.
Op dit moment wordt er in en buiten Europa onderzoek gedaan naar het effect van training bij bepaalde mitochondriële DNA-mutaties.

Bevindingen uit een in 2006 in Brain gepubliceerde studie leiden de onderzoekers tot de conclusie dat het door hun bestudeerde trainingsprogramma veilig is en een positief effect kan hebben. Er is echter nog niet beschreven hoe lang het effect stand houdt.
Omdat er zoveel verschillende genetische varianten zijn van mitochondriële myopathie gelden de conclusies uit deze studie misschien niet voor iedereen.