Wat is mitochondriële myopathie?

In iedere cel van het lichaam bevinden zich 'energiefabriekjes'. Deze worden mitochondriën genoemd. Bij een mitochondriële ziekte werken deze energiefabriekjes niet goed. De grootverbruikers van energie (skeletspieren, hersenen, hart) ondervinden hier vaak de meeste hinder van, maar allerlei andere organen kunnen ook mee gaan doen.
Bij een mitochondriële myopathie zijn de spieren aangedaan door slecht functioneren van deze energiefabriekjes. Er worden zo'n vijfentachtig mitochondriële aandoeningen onderscheiden.
Mitochondriële aandoeningen komen bij één op de achtduizend levendgeborenen voor.