Wat zijn de laatste medische ontwikkelingen?

Spierontstekingen komen weinig voor, wel wordt naar verschillende aspecten onderzoek gedaan. Bij een groot landelijk onderzoek van IBM zijn aanwijzingen gevonden dat ook bij deze aandoening een afwijking in het afweersysteem een rol speelt. Het verloop van de IBM bleek niet afgeremd te kunnen worden met methotrexaat.

Nieuw medicijn: BYM338
Eind 2014 is men in twee UMC´s gestart met een dubbelblind onderzoek met een nieuw medicijn (BYM338). Er loopt momenteel (2015) een fase 3-studie (effectiviteit en veiligheid). Het betreft vier groepen van zestig patiënten elk. In Nederland vindt het onderzoek plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (U.A. Badrising) en Amsterdam Medisch Centrum (M. de Visser) bij elk negen patiënten. Verwacht wordt dat het onderzoek in de loop van 2016 is afgerond. Een mogelijk medicijn zou dan op zijn vroegst eind 2017 op de markt komen. Overigens worden de achttien patiënten die nu in Nederland aan het onderzoek meedoen ook betrokken in vervolgonderzoek. Zie www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01925209.

Spierziekten Nederland informeert leden via de diagnosenieuwsbrieven over recent onderzoek Zie ook de site van het Prinses Beatrix Spierfonds: www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/spierziekten/inclusion-body-myositis.

Deze tekst is goedgekeurd door dr. U.A. Badrising en prof.dr. M. de Visser