Wat zijn de verschijnselen van ALS?

De verschijnselen van ALS zijn spierzwakte, spiertrillingen en het dunner worden van spieren (atrofie). Ook kunnen mensen spastisch worden. De verschijnselen kunnen op verschillende plaatsen beginnen, afhankelijk van welke zenuwcellen het eerst zijn aangedaan.

In het begin is er meestal sprake van spierzwakte of vermoeibaarheid van spieren in één van de ledematen maar na verloop van tijd volgen ook klachten in de andere ledematen. Door verzwakking van de spieren worden eenvoudige handelingen zoals het opendraaien van een kraan of traplopen steeds moeilijker.

Bij ongeveer een derde van de mensen beginnen de verschijnselen in mond en keel. Men krijgt problemen met slikken, kauwen en praten.
De verschijnselen worden in de loop van de tijd erger. Hoe snel dit gaat, verschilt van persoon tot persoon.