Wat zijn de verschijnselen van SMA type 1?

Het meest kenmerkende verschijnsel is de algehele slapte van het kind (hypotonie). Door slapte en verlamming is er een onvermogen tot allerlei motorische activiteiten (rollen, zitten, kruipen, slikken enzovoort).
Andere kenmerken zijn verder transpireren bij het inslapen, trillingen van de tong, opvallend alert en een hoge aandacht voor de omgeving.

Adviseurs: J.M. Cobben, AMC en I.J.M. de Groot, de Trappenberg