Wat zijn de verschijnselen van SMA type 2?

De eerste verschijnselen doen zich voor bij baby's en jonge kinderen. Bij SMA type 2 zal het kind niet tot lopen komen maar wel tot zitten. De zitbalans kan echter matig zijn, waarvoor extra steun (aangepaste stoel) nodig is.

Adviseurs: J.M. Cobben, AMC en I.J.M. de Groot, de Trappenberg