Welke symptomen horen niet bij CIAP?

Bij CIAP horen gevoelsstoornissen van voeten, onderbenen en eventueel handen en krachtverlies van met name spieren die de voet heffen. Deze verschijnselen nemen langzaam in de tijd toe. Ook koude voeten, evenwichtsproblemen en vermoeidheid worden vaak door patiënten gemeld.

Niet alle klachten en verschijnselen kunnen altijd door CIAP verklaard worden. Patiënten met CIAP kunnen natuurlijk ook aan andere aandoeningen lijden of gaan lijden. Als er verschijnselen zijn die plotseling ontstaan, of als u plotseling erg achteruitgaat, of als er verschijnselen in andere lichaamsdelen ontstaan, is het altijd verstandig om die met uw huisarts of neuroloog te bespreken.

Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks herhalen van alle onderzoeken bij CIAP-patienten niet zinvol is. Dat is het wel als er een aanleiding is, bijvoorbeeld als klachten veranderen of plotseling verergeren. Het is dan aan uw arts te beoordelen of deze nieuwe verschijnselen met CIAP te maken hebben of dat er sprake is van een andere ziekte.

Adviseur: L. Teunissen, UMCU