Zijn operaties bij HMSN zinvol?

Bij HMSN kan het zinvol zijn om te opereren aan de voeten en in zeldzamer gevallen aan de handen. Het is belangrijk een revalidatiearts bij de beslissing over al dan niet opereren te betrekken.

Zie voor achtergrondinformatie artikel van J.W. Louwerens en H. van der Linden, Voetchirurgie en revalidatie behandelalgoritme van de holvoet in het bijzonder bij HMSN. (Voor leden van Spierziekten Nederland via de persoonlijke pagina toegankelijk.)

Adviseur: dr. C. Verhamme, neuroloog