Aanpassing infuustherapie bij MMN en CIDP 2017

Door: Erik van Uden

De ziektekostenverzekeraars VGZ, IZA, Bewuzt, Univé, UMC, Zekur, IZZ en Zorgzaam hebben laten weten dat zij de procedure rond infuustherapie gaan wijzigen.

De ziektekostenverzekeraars VGZ, IZA, Bewuzt, Univé, UMC, Zekur, IZZ en Zorgzaam  hebben laten weten dat de leverancier voor infuustherapie immunoglobulinen per 1 januari 2018 gaat wijzigen. Voor mensen die verzekerd zijn bij of willen overstappen naar een van deze verzekeringen en die immunoglobulinen thuis per infuus krijgen toegediend kunnen daar gevolgen van ondervinden. Het gaat met name om mensen met MMN en CIDP.

De verzekerden hebben hierover vorige week een brief ontvangen van hun verzekeraar. Verzekerden moeten voor 31 december 2017 contact opnemen met de poliklinische apotheek van hun eigen ziekenhuis. Deze apotheek of de apotheek van het Radboudumc gaat zorg dragen voor de levering en toediening van immunoglobulinen in 2018. Spierziekten Nederland vindt het kwalijk dat deze informatie zo kort voor de feestdagen de betrokkenen bereikt.

Omdat alles op zo’n korte termijn geregeld moet worden maken wij ons zorgen over de continuïteit en kwaliteit van levering en de thuiszorg. Mocht u in het nieuwe jaar problemen ervaren, wilt u dit dan aan ons melden? Wij hebben contact met de verzekeraars en zullen proberen om een oplossing voor uw problemen te vinden. Gebruik hiervoor het meldformulier: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/thuisinfuus

Lees hier onze brief die wij aan onze leden stuurden. Lees ook de brief aan de verzekerden bij VGZ, IZA, Bewuzt, Univé, UMC, Zekur, IZZ en Zorgzaam. Alle andere verzekeraars blijven het komend jaar immunoglobulinen vergoeden op de manier die u tot nu toe gewend bent. Mocht u overwegen dit jaar nog over te stappen naar een andere verzekeraar, laat u zich dan goed informeren over de voorwaarden in de basisverzekering en de aanvullende verzekering.

Wij hopen uiteraard dat deze verandering van leverancier soepel gaat verlopen voor u. Mochten er echter problemen ontstaan dan staan wij u graag ter zijde.
 
 

Terug naar overzicht