Aanpassing Wajongwet

Door: Cora van der Wurff

Overstappen naar nieuwe Wajong mogelijk tot 30 november a.s.

Op 1 januari 2021 wordt de vereenvoudiging van de Wajong doorgevoerd. Het is daarna niet meer mogelijk om een overstap te maken van de oude Wajong (van voor 2010) naar de nieuwe Wajongregeling (van na 2010). Overstappen kan voor werkenden financieel zeer voordelig uitpakken. Het UWV geeft aan dat je voor 30 november a.s. een aanvraag voor de overstap moet indienen. Er volgt dan een uitnodiging voor een gesprek met een arbeidsdeskundige waar wordt toegelicht wat de overstap financieel en op het gebied van rechten en plichten betekent. Lees het nieuwsbericht op: https://iederin.nl/overstappen-naar-nieuwe-wajong-mogelijk-tot-30-november/

Het laatste nummer van Contact Magazine van dit jaar verschijnt begin december. In dit nummer zal ook een artikel staan over de aanpassing van de Wajongwet.

Terug naar overzicht