Achteruitgang Wajongers na wetswijziging

Vanaf 1 januari 2021 is de Wajong op een aantal punten veranderd. Mensen met een Wajonguitkering gaan er in hun inkomen toch op achteruit in 2021.

De veranderingen in de Wajong roepen veel vragen op. Dat Wajongers erop achteruitgaan is in strijd met het VN-verdrag Handicap. En gaat ook tegen de afspraken in die zijn gemaakt in de Eerste Kamer. Mensen die hiermee te maken hebben kunnen contact opnemen met het Informatiepunt Wajong.

Dit informatiepunt is voor iedereen die een vraag heeft over de veranderingen in de Wajong. Dus voor de Wajonger zelf, maar ook voor ouders en verzorgers, begeleiders, jobcoaches etc. Ook kun je hier informatie krijgen over hoe je bezwaar kunt maken.

Voor alle vragen over de Wajong, neem contact op via:
E-mail: wajong(at)iederin.nl
Telefonisch via 085-400 70 22 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Op woensdag van 14 tot 16 uur.

 

 

Terug naar overzicht