Advies CVZ: blijf Myozyme vergoeden 2012

Door: Erik van Uden

CVZ heeft vandaag advies uitgebracht over de vergoeding van Myozyme, het geneesmiddel voor de ziekte van Pompe. Goed nieuws: het middel blijft vergoed worden.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft vandaag een advies uitgebracht aan de minister over de vergoeding van de geneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry. Spierziekten Nederland oordeelt positief over een aantal punten in dit advies.

Het CVZ adviseert om de vergoeding van het medicijn voor de ziekte van Pompe (Myozyme) uit de basisverzekering te continueren. Dat is goed nieuws voor alle betrokkenen. Zij kunnen opgelucht ademhalen.
Verder moet er volgens CVZ een aparte financieringsregeling komen voor geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen, de zogenaamde weesgeneesmiddelen. Er is veel voor te zeggen om weesgeneesmiddelen anders te beoordelen en te behandelen dan geneesmiddelen voor veel voorkomende ziekten. Weesgeneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld nooit voldoen aan gangbare normen voor kosteneffectiviteit.

Verder onderzoek
Spierziekten Nederland onderschrijft het voorstel voor het ontwikkelen van heldere start- en stopcriteria bij de behandeling van deze ziekte. Hiervoor is wel het nodige aanvullende onderzoek nodig. Nederland beschikt met het Pompecentrum van de Erasmus Universiteit over een internationaal erkend expertisecentrum dat hierin al een belangrijke rol vervult.

Andere meetmethode vereist
Nederlandse specialisten en onderzoekers op het gebied van zeldzame aandoeningen hebben aangegeven dat de methode die het CVZ gebruikt om de werkzaamheid van weesgeneesmiddelen te beoordelen niet deugt. Spierziekten Nederland heeft daarom in een brief aan de minister van VWS voorgesteld om hiervoor een betrouwbare werkwijze op te stellen, zodat alle betrokkenen het eens kunnen zijn over de interpretatie van meetgegevens en de conclusies die daaruit getrokken worden. Het is van groot belang dat de onverkwikkelijke discussie rond de werkzaamheid van deze weesgeneesmiddelen zich in de toekomst niet herhaalt en dat de ontwikkeling van nieuwe werkzame middelen niet gefrustreerd wordt.

Lees het advies en andere documenten:

Terug naar overzicht