Bedankt leden van de acties Polio-Doe Actiedag!

Door: Jan van Eijsden en Aadje de Groot

Het Actieteam PPS heeft op de finaledag van de Polio-Doe Actiedag ruim € 34.000 opgehaald voor onderzoek naar een ondersteunende behandeling voor mensen met PPS.  

De afgelopen weken zijn velen in de weer geweest voor de Polio-Doe Actiedag. Het bleek ‘besmettelijk’ want de ene na de andere actie werd gestart voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar Cognitieve Gedragstherapie voor postpoliopatiënten en de ontwikkeling van een online module om deze behandeling deels vanuit huis via internet te kunnen volgen.

Het Actieteam PPS keek vol bewondering naar de inzet en creativiteit van de diverse teamleden. Ongekende talenten kwamen boven en bij groot en klein werden er grootse prestaties neergezet, die royaal gewaardeerd werden in de vorm van financiële ondersteuning. Maar ook zonder fysieke tegenprestaties werd er gul gedoneerd en dat alles heeft geleid tot het mooie, voorlopige, eindresultaat van € 34.089 op de finaledag afgelopen zaterdag 26 juni. En…er wordt nog steeds gedoneerd. De leden van het Actieteam PPS zijn reuzeblij met het resultaat en danken eenieder oprecht voor de inspanning en de, tot op heden 735, donaties.

Lees meer

Terug naar overzicht