Beslissing medicijn Pompe na de vakantie 2013

Door: Erik van Uden

Minister Schippers heeft laten weten dat zij pas na de vakantie een besluit gaat nemen over de vergoeding van Myozyme.

Minister Schippers doet voorlopig nog geen uitspraken over de vergoeding van Myozyme. In een brief aan de Tweede Kamer laat zij weten dat er nog gesprekken gaande zijn met de leverancier van Myozyme en dat zij daarom pas na de vakantie met een definitief besuit kan komen. Zij schrijft:

"In mijn brief aan de Kamer van 30 januari jl. (kenmerk GMT-3152045) heb ik toegezegd met een brief te komen over de vergoeding van medicijnen tegen de ziektes Pompe en Fabry. Op dit moment ben ik nog in gesprek met de leveranciers voor geneesmiddelen die gebruikt worden bij Pompe en Fabry. Op de uitkomst ervan wil ik niet vooruitlopen. Daarom kan ik de toezegging om al voor de zomer uitsluitsel te geven, niet nakomen.

Ik hoop rond het reces er met de fabrikanten uit te zijn. Zoals ik de Tweede Kamer in het Algemeen Overleg Geneesmiddelen van 6 juni 2013 al aangaf, hoop ik de patiënt zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de status van de vergoeding in 2014 e.v., maar ik streef ook naar een goede uitkomst van de gesprekken. Ik verwacht u kort na het reces een brief te kunnen sturen waarin ik u de uitkomsten van de gesprekken uiteenzet en u mijn besluit over de vergoeding van de geneesmiddelen mededeel."

Terug naar overzicht