Betere afspraken over kwaliteit ziekenvervoer 2020

Door: Ricardo Bronsgeest

Regelmatig krijgen we klachten binnen dat mensen bijvoorbeeld lang moeten wachten. Een kwaliteitskader moet verbetering brengen.

Spierziekten Nederland, maar ook andere patiëntenorganisaties, krijgen regelmatig klachten over vervoer van en naar het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of andere zorgverleners. Mensen worden te laat opgehaald, komen te laat op afspraken en moeten soms eindeloos wachten voor ze weer opgehaald worden. Naar aanleiding van deze klachten startte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een onderzoek.

Hieruit bleek dat het vaak niet duidelijk is welke service mensen van een taxibedrijf mogen verwachten. Afspraken hierover waren er niet of waren onduidelijk. Dat moet veranderen. Er komt een heldere lijst met afspraken, een kwaliteitskader in vakjargon, waarin staat waar een taxichauffeur zich aan moet houden en wanneer klanten aan de bel kunnen trekken. De Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVN) neemt samen met een verzekeraar hierbij het voortouw. Spierziekten Nederland is nauw betrokken bij het traject. We houden u op de hoogte.

Meer informatie vindt u op de website van de NZa.

Terug naar overzicht