Bijeenkomst in VS over medicijnontwikkeling voor spierziekten 2010

Door: Corinne van Santen

Afgelopen september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in de Verenigde staten. over medicijnontwikkeling voor spierziekten.

Afgelopen september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Washington D.C. over medicijnontwikkeling voor spierziekten, op basis van zogenaamde antisense oligonucleotiden.

Onderzoekers, farmaceutische industrie en patiëntenvertegenwoordigers hebben deelgenomen aan deze 2-daagse bijeenkomst. Het onderzoek spitst zich momenteel toe op de aandoeningen ALS, myotone dystrofie, SMA en Duchenne spierdystrofie.

Meer weten?
U kunt een 'webcast' van alle lezingen via de website zien.

Terug naar overzicht