Bijeenkomst in VS over medicijnontwikkeling voor spierziekten 2010

Door: Corinne van Santen

Afgelopen september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in de Verenigde staten. over medicijnontwikkeling voor spierziekten.

[De link in het bericht is niet meer actueel]
Afgelopen september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Washington D.C. over medicijnontwikkeling voor spierziekten, op basis van zogenaamde antisense oligonucleotiden.

Onderzoekers, farmaceutische industrie en patiëntenvertegenwoordigers hebben deelgenomen aan deze 2-daagse bijeenkomst. Het onderzoek spitst zich momenteel toe op de aandoeningen ALS, myotone dystrofie, SMA en Duchenne spierdystrofie.

Meer weten?
U kunt een 'webcast' van alle lezingen via de website zien.

Terug naar overzicht