Brief aan minister over vaccinatie

Door: Erik van Uden

Spierziekten Nederland en het Spierziekten Centrum Nederland vragen de minister ervoor te zorgen dat de juiste mensen voorrang krijgen bij vaccinatie.

Mensen met een beperkte hart- en longfunctie en mensen met een verminderde functie van het immuunsysteem - en daaronder vallen al veel mensen met een spierziekte - krijgen met voorrang een vaccinatie tegen Covid-19 aangeboden. Dat staat in het advies van de Gezonheidsraad en in het plan van aanpak van het ministerie van VWS.

Spierziekten Nederland en het Spierziekten Centrum Nederland, het samenwerkingsverband van alle artsen die betrokken zijn bij de behandeling van spierziekten, maken zich er zorgen over dat in deze definitie toch mensen buiten beeld blijven die wel met voorrang gevaccineerd zouden moeten worden. Daarover schreven ze een gezamenlijke brief aan de minister. Daarin staat onder andere: 

"Er is namelijk een [...] groep patiënten met een sterk progressieve spierziekte die nu nog geen of slechts een beperkt functieverlies hebben, maar bij wie de gezondheidstoestand zeer snel kan verslechteren [...].
Daarnaast is er een groep spierziektepatiënten die vanwege de aard van hun aandoening een zeer groot risico hebben op long- en hartproblematiek, maar bij wie dit tot op heden niet is vastgesteld.
Voor beide groepen geldt, dat als zij besmet raken, zij een sterk verhoogd risico lopen om op de IC te belanden of zelfs te overlijden. Daarom zou ook deze groep patiënten met voorrang gevaccineerd moeten worden."

Lees de brief aan de minister.

Terug naar overzicht