CBR, het moet sneller, beter

Door: Erik van Uden

Bij Spierziekten Nederland komen steeds meer klachten binnen over het CBR. Dat is een slechte zaak. Spierziekten Nederland schreef een brief aan de minister.

Voor veel mensen met een spierziekte is de auto een onmisbaar vervoermiddel. Een auto geeft je een deel van je bewegingsvrijheid terug als je benen het laten afweten. Maar die spierziekte veroordeelt je ook tot een regelmatige en dure controle door het CBR. En dat het veel geld kost, is nog tot daar aan toe, maar je hebt ook geen garantie meer dat je op tijd je rijbewijs verlengd krijgt, ook al zorg je zelf dat je tijdig een verlenging aanvraagt.

Bij Spierziekten Nederland komen steeds meer klachten binnen van mensen die door traagheid van het CBR zonder een geldig rijbewijs komen te zitten. Ook zijn er veel klachten over omslachtige procedures en onduidelijkheid. Gezien het grote belang van het onderwerp heeft Spierzieken Nederland een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

De vereniging schrijft in haar brief: "Het is een hardnekkig misverstand dat chronisch zieken, en met name mensen in een rolstoel, alle tijd van de wereld hebben en ‘wel even kunnen wachten’. Vaak genoeg hebben zij een baan, volgen zij een opleiding en hebben zij anderszins maatschappelijk verplichtingen. Het slechte functioneren van het CBR steekt hier echter een spaak in het wiel." [....]  "Vertragingen in de procedure zoals die zich nu voordoen, zijn in het verleden ook al aan de orde geweest. Dat heeft na veel commotie geleid tot een verbetertraject dat helaas niet bestendig bleek. Blijkbaar ontbreekt bij de organisatie een gevoel van urgentie en ziet men niet of onvoldoende in hoe groot de belangen zijn van de betrokkenen. Hoe het ook zij, de huidige situatie is voor ons onaanvaardbaar.
Wij roepen u daarom op maatregelen te nemen die niet alleen leiden tot een snelle en efficiënte procedure, maar ook tot een gevoel van noodzaak om de dienstverlening te allen tijde op peil te houden. Wij zien uit naar uw reactie."

Mocht u zelf recent ervaringen hebben die u met de vereniging wilt delen, mail deze dan aan mail[at]spierziekten.nl.

Lees hier de volledige brief
 

 

Terug naar overzicht