Chronische thuisbeademing en AWBZ 2008

Door: Anne Marie

Goed nieuws. Het ministerie van VWS heeft eindelijk een uitspraak gedaan over beademingsgerelateerde zorg.

Deze wordt ondergebracht bij de AWBZ. De vergoeding van deze intensieve zorg was onvoldoende geregeld in de nieuwe Zorgverzekeringswet.

De problemen concentreerden zich op de zorgzwaarte. Het gevolg was dat mensen met een PGB onvoldoende uren toegewezen kregen. Een tweede probleem was dat de nieuwe wet niet voorzag in mensen die vanaf 1 januari 2007 beademd werden.

Er is regelmatig contact tussen het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning) over de problematiek rond de financiering van verpleegkundige zorg in het kader van de medisch specialistische zorg rond beademing (o.a. uitzuigen, canule verwisselen en het aan-/afkoppelen beademingsapparaat).

Wij kunnen u melden dat VWS op 29 november jl. een brief heeft gestuurd aan het CIZ waarin het volgende staat:'voor wat betreft de indicatiestelling door het CIZ betekent dit dat de gangbare praktijk voor zowel nieuwe als bestaande indicaties inhoudt dat verpleging bij thuisbeademing ten laste van de AWBZ komt'. " Hiermee wordt het advies van CVZ van afgelopen zomer overgenomen.

Tijdens een vruchtbare VSCA-werkconferentie op 12 december 2007 in Leusden is met CIZ/CVZ een vervolgtraject besproken over de invulling van de indicaties.

 

Terug naar overzicht