COVID-19: meldpunt voor neuromusculaire hoog-risicogroep online

De afgelopen week zijn de mensen die tot de hoog-risicogroep behoren door een umc uitgenodigd voor een vaccinatie. Hoort u ook bij die groep maar heeft u niks gehoord? Meld u dan bij het meldpunt.

Vandaag (1 april 2021) zou iedereen met een neuromusculaire aandoening die in aanmerking komt voor vervroegde vaccinatie, uitgenodigd moeten zijn door een van de umc’s. Het kan zijn dat u ook tot deze medische hoog-risicogroep behoort, maar dat u nog niet bent uitgenodigd. Zoals aangekondigd heeft Spierziekten Centrum Nederland (SCN) een meldpunt opgezet. Het meldpunt is bereikbaar via de website van Spierziekten Centrum Nederland. Scroll naar beneden en klik op het knopje 'Aanmeldformulier voor vaccinatie'.

Naar het meldpunt 

Voordat u het formulier van het meldpunt invult, is het belangrijk dat u ‘ja’ kunt antwoorden op de onderstaande vragen:

  • Heeft u geen uitnodiging voor vaccinatie ontvangen van een umc?
  • Heeft u (elders) nog geen coronavaccinatie gehad?
  • Bent u geboren tussen 1 januari 1947 en 28 februari 2003?
  • Valt u binnen de genoemde groep en heeft u een van de genoemde spierziekten? 
    Is het antwoord op alle vragen ‘ja’, dan kunt u uw gegevens achterlaten bij het meldpunt.

Dit meldpunt staat online van 1 tot en met 8 april. Wacht dus niet te lang met het invullen van uw gegevens.

Aan de hand van de door u ingevulde gegevens wordt na 8 april nagegaan of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vaccinatie. Dit traject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het SCN en RIVM. Enkele dagen na 8 april zal SCN hiervoor op haar website de procedure en het tijdpad laten weten. 
Komt u in aanmerking, dan wordt uw huisarts geïnformeerd. Uw huisarts neemt vervolgens contact met u op voor het maken van een afspraak. Uw huisarts nodigt u uit voor het dan voorradige vaccin, op dit moment is dat AstraZeneca.  

Hoort u niet bij de medische hoog-risicogroep?
Nagenoeg alle mensen met een neuromusculaire aandoening behoren in ieder geval tot de ‘medische risicogroep’. Voor deze mensen heeft onze koepelvereniging Ieder(in) gisteren opnieuw een concrete toezegging gevraagd aan minister De Jonge van VWS: start uiterlijk begin mei met vaccineren van deze groep.  
We herhalen nogmaals dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat uw huisarts op de hoogte is van uw medische situatie. Als u jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik ontvangt, staat u goed geregistreerd bij uw huisarts. Ontvangt u de uitnodiging voor de griepprik niet, neem dan contact op met uw huisarts zodat u zeker weet dat u goed geregistreerd staat.

Terug naar overzicht