COVID-19: Merendeel hoog-risicogroep uitgenodigd

Men heeft naar schatting 90% van de spierziektepatiënten uit de hoog-risicocategorie kunnen identificeren. Het merendeel van hen heeft al een afspraak gemaakt.

Via de umc’s en het meldpunt van Spierziekten Centrum Nederland (SCN) heeft men naar schatting 90% van de spierziektepatiënten uit de hoogst-risicocategorie kunnen identificeren. Het merendeel van hen heeft al een afspraak voor vaccinatie gemaakt. Spierziekten Nederland heeft steeds ondersteund waar mogelijk.

Het was aan de umc's om de uitnodigingen te versturen. Mensen met een spierziekte uit de hoog-risicogroep die niet bij de umc’s bekend waren, konden hun gegevens doorgeven via een meldpunt van SCN. Hierdoor heeft verreweg het grootste deel van de patiëntengroep de kans gekregen zich aan te melden voor vaccinatie.

Voor mensen die hun gegevens bij het meldpunt hebben achtergelaten, geldt dat nog nagegaan wordt of zij inderdaad tot de hoog-risicogroep behoren. Voor hen wordt in de loop van volgende week bekend waar ze terecht kunnen en welk vaccin zij kunnen krijgen.

De andere groepen hebben al kunnen reageren. Een klein deel heeft aangegeven liever dicht bij huis te worden geprikt. We volgen het nieuws over welk vaccin het alternatief voor AstraZeneca zal worden (zie het nieuwsbericht hierover).

Het meldpunt van SCN is vanaf vandaag gesloten. Behoor je tot de hoogrisicogroep, maar heb je je nog niet gemeld en wil je toch voor vaccinatie in aanmerking komen? Zorg dat bij je huisarts bekend is dat je tot de medische risicogroep behoort, dan krijg je een uitnodiging samen met andere mensen met een medisch risico. Die vaccinaties staan gepland vanaf mei. Als je jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik van de huisarts ontvangt, kun je ervan uitgaan dat je goed geregistreerd staat.

Terug naar overzicht