De gRieppRik zit in de maand

Door: Erik van Uden

Misschien heeft u een uitnodiging gehad voor een griepprik, misschien ook niet. Voor de meeste mensen met een spierziekte is een griepprik een goede keus.

De medici zijn het erover eens dat de meeste mensen met een spierziekte maar beter een griepprik kunnen halen. Dat spaart levens. Voor mensen met GBS en CIDP geldt een afwijkend advies.

Griep kan een gevaarlijke ziekte zijn, vooral voor mensen met een verminderde weerstand. Risicogroepen kunnen daarom ieder najaar bij de huisarts een gratis griepprik halen om hen te beschermen tegen ernstige gevolgen van griep. Het gaat hierbij om ouderen en om mensen met diabetes, hart- en vaatproblemen, nierziekten, bepaalde spierziekten of luchtwegaandoeningen. Waarschijnlijk heeft u al een oproep gehad voor een griepprik. Zo niet, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Voor mensen met GBS of CIDP is het advies iets afwijkend. Kijk daarvoor bij de FAQ GBS en de FAQ CIDP. Raadpleeg bij twijfel altijd uw behandelend arts.

Terug naar overzicht