Drie rijbewijskeurders krijgen waarschuwing 

Door: Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Drie organisaties die rijbewijskeuringen uitvoeren hebben van de Nederlandse Zorgautoriteit een waarschuwing gekregen omdat zij te hoge rekeningen uitschreven.

Over de kosten van de rijbewijskeuringen bestaan wettelijke afspraken. Een keuringsarts moet zich hieraan houden. Toch krijgt Spierziekten Nederland nog regelmatig klachten over de hoge rekeningen die worden uitgeschreven. Er blijkt ook nog wel eens wat mis te gaan.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt drie organisaties die rijbewijskeuringen uitvoeren een waarschuwing op. Het gaat om Bureau rijbewijskeuringen, Rijbewijsbelang.nl en Neuroconsult-Inc. Zij hebben de regels voor het declareren van rijbewijskeuringen overtreden en moeten direct stoppen met dit gedrag. Bij een volgende overtreding riskeren zij een boete.

De overtredingen
Bureau Rijbewijskeuringen en Rijbewijsbelang.nl maakten gebruik van standaardtijden die zij bij iedere keuring in rekening brachten, ongeacht de daadwerkelijke duur van de keuring. Bureau Rijbewijskeuringen deed dit alleen voor indirecte tijd (het schrijven van het keuringsrapport), Rijbewijsbelang.nl ook voor het keuringsgesprek. Dat is niet toegestaan. Een keurend medisch specialist mag alleen de tijd in rekening brengen die hij daadwerkelijk aan de keuring heeft besteed. Dit kan per keuring verschillen. Neuroconsult-Inc bracht extra kosten in rekening die niet zijn toegestaan. Zo moesten mensen € 105,- extra betalen als de neuroloog informatie opvroeg bij een specialist.
De drie organisaties krijgen hiervoor een waarschuwing opgelegd. De waarschuwing houdt in dat de NZa zal optreden met een bestuurlijke boete als blijkt dat zij dezelfde overtreding nogmaals begaan in 2019 of 2020.

Versterk de positie van de consument
De waarschuwingen zijn een resultaat van onderzoek dat de NZa gedaan heeft op basis van meldingen over te hoge rekeningen. Eerder dit jaar heeft zij een inventarisatie van deze meldingen gepubliceerd en verantwoordelijke partijen opgeroepen bij te dragen aan een sterkere positie voor de consument. Consumenten moeten een rijbewijskeuring zelf betalen, maar er zijn vaak geen klachtenprocedures en ze zijn sterk afhankelijk van de keuringsorganisatie. DeNZa heeft aangekondigd dat ze overtreders gaat aanspreken en ingrijpen bij misstanden.

Wat kunt u zelf doen?
De NZa adviseert mensen goed te letten op de duur van het  keuringsgesprek zodat ze het bespreekbaar kunnen maken als er vervolgens te veel in rekening wordt gebracht. Ook moeten mensen alert zijn op aanvullende kosten. Voor labonderzoek moeten mensen bijvoorbeeld wel apart betalen, maar verder zit alle tijdsbesteding van de keurend medisch specialist verwerkt in de tarieven. Mensen mogen in veel gevallen zelf een keurend medisch specialist kiezen en kunnen hiervoor contact opnemen met het CBR. Wilt u weten wat wel en niet is toegestaan, kijk dan bij de veelgestelde vragen over de rijbewijskeuring op de website van de NZa.

Terug naar overzicht