Een jaartje ouder; neuromusculaire ziekten op latere leeftijd 1997

Door: Erik van Uden

Tiende symposium van de Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten Leiden, vrijdag 9 januari 1998

Leeftijd speelt in de diagnostiek en behandeling van neuromusculaire ziekten een belangrijke rol. Vele neuromusculaire aandoeningen, vooral de erfelijke, debuteren op kinderleeftijd en veroorzaken dan specifieke problemen die samenhangen met groei en ontwikkeling. Bij volwassen patiënten is het lokaliseren van het klinische beeld binnen het neuromusculaire systeem (motorische voorhoorncel, perifere zenuw, spier-zenuwovergang of spier) vaak niet het grootste probleem. Het kan wel moeilijk zijn om erfelijke aandoeningen te onderscheiden van verworven ziekten. De meeste verworven aandoeningen zijn inmiddels in meer of mindere mate te behandelen. Daarmee is de juiste diagnose nog belangrijker geworden. Maar wat kunnen oudere patiënten nog verwachten van die behandelingen? En hoe vergaat het patiënten met een erfelijke ziekte,wanneer zij ouder worden? Neuromusculaire ziekten die debuteren op middelbare leeftijd of daarna, vormen door al deze aspecten een uitdaging voor de verschillende behandelaars.

In het symposium in 1998 van de Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziektenstaat de oudere patiënt met een neuromusculaire ziekte centraal. Aandacht is ervoor de gevolgen van normale fysiologische veroudering en voor de leeftijdsgebonden onderdelen van het neuromusculaire systeem. In dit kader wordt besproken of spiertraining zin heeft. Zowel zeldzame, op volwassen leeftijd debuterende erfelijke aandoeningen als verworven ziekten worden belicht. Er worden zo veel mogelijk praktische richtlijnen voor de diagnostiek en de behandeling gegeven.

NMZ-jaarprijs 1997
Tijdens dit symposium zal de Sigma Tau EthifarmaB.V. Jaarprijs Neuromusculaire Ziekten 1997 uitgereikt worden. Deze prijs isingesteld door Sigma Tau Ethifarma B.V. op initiatief van de Stichting OnderzoekNeuromusculaire Ziekten. De prijs ter waarde van vijfduizend gulden wordttoegekend aan een jonge onderzoeker die binnen Nederland excellent onderzoekheeft verricht op het gebied van neuromusculaire ziekten.

Doelgroep
Tot de doelgroep van het symposium behoren internisten,geriaters, klinisch genetici, neurologen, revalidatieartsen, verpleeghuisartsen,arts-assistenten in opleiding voor deze specialismen, logopedisten,fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Accreditering
De cursus wordt geaccrediteerd door de NederlandseVereniging voor Neurologie met 10 punten en door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde (VRA) met 10 punten.

Informatie
Jaarlijks organiseert de Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten een symposium. Een jaartje ouder, neuromusculaireziekten op middelbare leeftijd en daarna is het tiende symposium van de stichting. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt samengewerkt met de Boerhaave Commissie in Leiden. De kosten voor deelname zijn fl. 125,= inclusief lunch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P.T.C. Metz, cursusmanager Boerhaave Commissie, tel. 071 - 527 52 90.

Terug naar overzicht