Eigen bijdrage: er zijn meer details bekend 2018

Vanaf 1 januari 2019 komt er in de Wmo een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken. Er druppelt langzaam wat meer informatie binnen.

Voor het abonnementstarief is een wetswijziging van de Wmo nodig. Het afhandelen van een wetswijziging kost veel tijd. Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het abonnementstarief per wet mogelijk te maken. Eerder dan 1 januari 2020 lukt dat niet. Om het abonnementstarief ook al per 1 januari 2019 mogelijk te maken is er een algemene maatregel van bestuur (AMvB) opgesteld.  

Uit het bekend gemaakte wetsvoorstel kunnen we al wel de volgende zaken opmaken:
Per 1 januari 2019 komt er een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken. Dit geldt ongeacht het inkomen. Hieronder vallen de meeste maatwerkvoorzieningen. Denk hierbij aan zorg, begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Uitgezonderd zijn beschermd wonen en opvang. Eventuele speciale regelingen voor mensen met een laag inkomen komen hiermee niet te vervallen. 

Per 1 januari 2020 moet hiervoor een wettelijk regeling in de plaats komen. Het abonnementstarief wordt € 19 per maand. Onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen gaat de wet er als volgt uitzien:

  • Het abonnementstarief gaat in ieder geval gelden voor de individuele maatwerkvoorzieningen met uitzondering van beschermd wonen, opvang en collectief vervoer. Hoe dat in de praktijk per gemeente uitpakt, is niet te voorspellen.
  • Een deel van de algemene voorzieningen zal ook onder het abonnementstarief gaan vallen. Gemeenten bepalen in hun verordening welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief komen te vallen.
  • Gemeenten houden de vrijheid om zelf te bepalen wanneer de eigen bijdrage start en stopt en wanneer de bijdrage tijdelijk niet verschuldigd is, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname.
  • Per 2019 wordt de groep niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens uitgezonderd van de eigen bijdrage.
  • De eigen bijdrage moet betaald worden zolang er gebruik wordt gemaakt van Wmo-voorzieningen of een pgb wordt ontvangen.
  • Met de invoering van het abonnementstarief geldt het verbod op het overstijgen van de kostprijs (door de eigen bijdrage) alleen nog voor algemene voorzieningen die buiten het abonnementstarief vallen.
  • De huidige anticumulatieregeling blijft intact: als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor intramurale zorg (Wlz, beschermd wonen zorg in natura of opvang), betaalt het huishouden geen abonnementstarief voor de Wmo.

Lees voor meer informatie de Tien veelgestelde vragen over het Wmo-abonnementstarief op de website van Iederin.

Terug naar overzicht