Geen gedwongen alfahulp meer 2008

Door: Erik van Uden

Met ingang van 1 januari 2009 mogen thuiszorgaanbieders cliënten niet meer ongevraagd een alfahulp bieden.

Dit heeft staatssecretaris Bussemaker van het Ministerie van VWS aangekondigd. Nu hebben nogal wat mensen een alfahulp gekregen als huishoudelijk hulp, waardoor zij zonder het te weten werkgever zijn geworden. In de praktijk leidt dit nogal eens tot onwenselijke situaties.De VSN berichtte hier al eerder over (zie nieuwsarchief). Het ministerie schrijft hierover het volgende: "Bussemaker wijzigt de wet zo dat wordt uitgesloten dat de zorgaanbieder de huishoudelijke hulp in natura via een alfahulp levert. Met de voorgestelde wijzigingen gaan zorgaanbieders terug naar hun oorspronkelijke functie: het leveren van ondersteuning in natura.

Vaste hulp
De wet regelt dat de cliënt, naast voor een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget, ook kan kiezen voor een financiële vergoeding om een huishoudelijke hulp in te huren die valt onder de Regeling dienstverlening aan huis (waar de alfahulp formeel onder valt). Dit kan bijvoorbeeld als de cliënt zijn vaste hulp wil houden. Hij moet dan wel expliciet instemmen met die keuze en goed zijn geïnformeerd door de gemeente.

Rechtspositie
In het afgelopen jaar is het aantal alfahulpen sterk gestegen. Veel thuiszorgmedewerkers zijn - al dan niet gedwongen - overgestapt naar alfahulp. Met de wetswijziging wil de staatssecretaris voorkomen dat thuiszorgmedewerkers een slechtere rechtspositie krijgen."

VNG: slechte maatregel
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de maatregel onnodig. 'In maatschappelijk opzicht is dat niet noodzakelijk. Sommige mensen hebben al genoeg aan een alfahelpende. Dit leidt tot een onnodige kostenstijging. De plannen schieten door', zegt Frea Broekman, woordvoerder zorg bij de vereniging. De VSN is wel blij met de wetswijziging. Deze voorkomt dat mensen voor onaangename verrassingen komen te staan.

 

Terug naar overzicht