Gemeenten willen levering hulpmiddelen verbeteren

Door: Erik van Uden/Ieder(in)

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een spierziekte essentieel om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De gemeenten spelen bij de verstrekking ervan een cruciale rol.

Gemeenten verstrekken een groot deel van de hulpmiddelen op basis van de Wmo. Zij maken hiervoor afspraken met leveranciers. Daarbij ging nogal eens wat mis. De nieuwe Handreiking inkoop hulpmiddelen van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) moet hierin verbetering brengen

Ieder(in), Spierziekten Nederland en de Dwarslaesie Organisatie Nederland hebben regelmatig aandacht gevraagd voor de problemen met hulpmiddelen. Daarbij gaat het over de toewijzing, de levering en reparatie. Vorig jaar heeft bureau Berenschot op verzoek van VWS de belangrijkste problemen nog eens op een rij gezet. Om maar wat te noemen: gebrek aan maatwerk; niet kunnen meenemen van een hulpmiddel bij verhuizingen; lange levertijden; slechte bereikbaarheid en kwaliteitsverschillen tussen gemeenten. In de praktijk leverde dit soms navrante situaties op, zoals hulpmiddelen voor ALS-patiënten, die pas geleverd werden na overlijden.

Verbetering
Dit heeft er vervolgens toe geleid dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de hulpmiddelenleveranciers en Ieder(in) de bestaande handreiking hebben vernieuwd. in overleg met Spierziekten Nederland, de Dwarslaesie Organisatie Nederland, het ministerie, diverse gemeenten en andere belangenorganisaties. De handreiking is een leidraad voor gemeenten en helpt hen bij de inkoop van hulpmiddelen. De vernieuwde handreiking is een sterke verbetering ten opzichte van de oude versie.  

In de oude versie ging het hoofdzakelijk om de prijs. In de nieuwe staat kwaliteit centraal.  De bruikbaarheid voor de aanvrager is het uitgangspunt. In de praktijk moet dit er onder meer toe leiden dat:   
-    belangenbehartigers vanaf begin worden betrokken bij de zorginkoop;
-    er maatwerk wordt geleverd, juist ook bij complexe aanvragen;
-    dat er ook een passende oplossing is als iemand verhuist.

Meer informatie over de handreiking kunt u vinden op de site van VNG

De handreiking is vanaf nu bij gemeenten in gebruik. Spierziekten Nederland is benieuwd of de situatie hierdoor inderdaad verbetert en zal zeker een vinger aan de pols houden. U kunt uw ervaringen melden bij het nationale zorgnummer
 
 

Terug naar overzicht