Handreiking indicatie bij kindzorg gepubliceerd 2020

Door: Erik van Uden

Op 1 december is de Handreiking Indicatieproces Kindzorg gepubliceerd. Spierziekten Nederland was hierbij betrokken.

Deze handreiking voor verpleegkundigen is gemaakt door de afdeling Kinderverpleegkunde van de V&VN en Kinderverpleegkunde.nl. Het is een beroepsnorm én een hulpmiddel. Zo komen onder andere de vragen aan de orde hoe je als hulpverlener samen met kind en ouders de zorgvraag inventariseert en hoe je komt tot een indicatie voor de Zorgverzekeringswet. In de afgelopen tijd liep dat niet altijd goed. De bedoeling van de handreiking is om hier meer eenduidigheid in te brengen. 

Sinds 2015 zijn kinderverpleegkundigen verantwoordelijk voor de indicatie van kindzorg thuis. Er wordt verschillend geindiceerd en indicaties zijn niet altijd volledig onderbouwd. Hierdoor weten ouders, kind, zorgverleners en zorgverzekeraars vaak niet goed waar ze aan toe zijn. Veel gezinnen met kinderen komen vervolgens in de knel wanneer indicaties met een PGB naar beneden worden bijgesteld door een zorgverzekeraar. De handreiking moet meer eenheid brengen in hoe kinderverpleegkundigen indiceren. Juist om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Met deze handreiking zeggen de kinderverpleegkundigen: dit is hoe wij werken, dit is hoe je indicaties moet beoordelen.”

Twee commentaarrondes
De handreiking is een beroepsnorm en een hulpmiddel door en voor kinderverpleegkundigen. Manuela Oplaat, bestuurslid van Kinderverpleegkunde.nl en één van de auteurs van de handreiking: “Kindzorg is teamwork. Een indicatie stel je in nauwe samenwerking met elkaar. Daarom hebben we vertegenwoordigers van ouder- en patiëntenverenigingen en andere betrokkenen meermaals gevraagd op conceptversies van de handreiking te reageren.” 

Steun voor handreiking
In meerdere rondes en gesprekken hebben onder meer Spierziekten Nederland en Per Saldo (de vereniging van PGB-houders) commentaar geleverd. Manuela Oplaat: “We hebben ontzettend waardevolle gesprekken gevoerd. Het werd ons snel duidelijk dat we in het eerste concept onvoldoende duidelijk hadden gemaakt dat de regie over het zorgproces bij de ouders en het kind ligt. Dat staat nu veel duidelijker in de handreiking. Ouders houden de regie en wij kunnen ze daarbij ondersteunen. Door samen met hen te kijken welke zorginzet nodig is, en hoe we die het beste kunnen organiseren.” 

Meer informatie

  • Voor ouders is het belangrijk te weten dat deze handreiking bestaat. U vindt hem hier
  • Het Zorginstituut Nederland heeft een verduidelijking gepubliceerd van bepaalde begrippen die van groot belang zijn bij de indicatiestelling.

Terug naar overzicht