Het opnemen van spreekkamergesprekken 

Door: Sarah el Markhous

In de wet staat dat u als patiënt in de spreekkamer een geluidsopname mag maken van het gesprek met uw zorgverlener voor gebruik binnen uw privékring.

Eind 2017 is er een wet aangenomen waarin staat dat u als patiënt in de spreekkamer altijd een geluidsopname mag maken van het gesprek met uw zorgverlener. U kunt het gesprek dan thuis nog eens rustig naluisteren en als u daar behoefte aan heeft delen met uw naaste(n). Dit kan fijn zijn als u het bijvoorbeeld lastig vindt om informatie te onthouden of te begrijpen, of wanneer u op basis van de informatie een keuze moet maken voor een behandeling. 

Toestemming van de zorgverlener voor het maken van de opname is met intrede van deze wet niet (meer) nodig. Natuurlijk is het wel zo netjes om uw zorgverlener van tevoren op de hoogte te stellen. Dat kan misschien even spannend zijn, vooral wanneer u uw zorgverlener al een tijdje kent. Toch is het raadzaam uw behoefte kenbaar te maken en samen met uw zorgverlener tot afspraken te komen.

U mag de opname zélf gebruiken en delen met uw naaste(n). Zonder toestemming van uw zorgverlener is het niet toegestaan de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via Facebook. De opname is bedoeld voor gebruik binnen uw privékring. 

Terug naar overzicht