Hulpmiddelen AWBZ naar Zorgverzekeringswet 2011

Door: Erik van Uden

De Tweede Kamer heeft tijdens de begrotingsbehandeling van VWS een motie aangenomen om de hulpmiddelen in de AWBZ over te brengen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat is goed nieuws.

De Tweede Kamer heeft tijdens de begrotingsbehandeling van VWS een motie aangenomen om de hulpmiddelen in de AWBZ over te brengen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat is goed nieuws.

Oorspronkelijk was het plan om de verstrekking van een deel van de hulpmiddelen over te hevelen naar de gemeenten. Vooral voor bijvoorbeeld robotica zou dat funest zijn geweest. De VSN was bang dat de verstrekking van de robotarm volledig in het gedrang zou komen.

De CG-raad en Zorgverzekeraars Nederland hadden de Tweede Kamer laten weten dat het geen goed idee was om de AWBZ-hulpmiddelen bij verschillende instanties onder te brengen.

De minister van VWS was van plan om in 2013 de AWBZ-hulpmiddelen te verdelen over de Zorgverzekeringswet en de Wmo. Dat zou betekenen: onduidelijkheid, meer kosten en uitvoeringsproblemen. Geen goed plan, vonden CG-Raad en Zorgverzekeraars Nederland.

Minister Schippers heeft gezegd dat ze wel met dit voorstel zou kunnen leven. open staat voor wensen van de Kamer en het veld. Ze wijst erop dat er bij patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en aanbieders van hulpmiddelen brede steun is ontstaan voor een andere verdelingsvariant.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Terug naar overzicht