Hulpmiddelen in de nieuwe zorgverzekering: belangrijk aandachtspunt 2005

Door: Erik van Uden

Als het goed is heeft u inmiddels een aanbod van uw verzekeraar gehad. De VSN raadt u aan om weloverwogen een keus te maken. Hulpmiddelen verdienen speciale aandacht.

Er is geen reden om overhaast te werk te gaan. U kunt tot 1 maart* de tijd nemen om een keuze te maken voor een zorgverzekering die bij u past. In de voorgaande nieuwsberichten De nieuwe zorgverzekering en Website Kiesbeter geopend vindt u hierover veel meer informatie.

De VSN is er vooralsnog niet gerust op dat bij een overstap naar een nieuwe zorgverzekeraar ook alle hulpmiddelen die in bruikleen zijn worden overgenomen door de nieuwe verzekeraar. Datzelfde geldt voor eventuele reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan hulpmiddelen. Daarom heeft de VSN een brief gestuurd aan alle grote zorgverzekeraars met de vraag hoe men een en ander geregeld heeft. Zodra de antwoorden van de verzekeraars binnen zijn, zullen wij u de uitkomsten van dit mini-onderzoekje laten weten.

Ondertussen adviseren wij u om bij een overstap naar een andere zorgverzekeraar goed te letten op mogelijke problemen met hulpmiddelen. Bespreek deze zaken met uw verzekeraar en vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van toezeggingen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

* U heeft tot 1 maart 2006 de tijd om te beslissen over het aanbod van uw verzekeraar.

Doet u niets? Dan gaat het aanbod van uw zorgverzekeraar vanzelf in.
Zegt u op bij uw zorgverzekeraar? Sluit dan een nieuwe zorgverzekering af. Die moet uiterlijk 1 mei 2006 afgesloten zijn, anders kunt u een boete krijgen.

De ingangsdatum van uw verzekering is altijd 1 januari 2006. Ook als u na die datum wisselt van zorgverzekering. Vanaf dat moment geldt dus uw nieuwe premie.

(de noot is een citaat uit de website Kiesbeter)

Terug naar overzicht