Inenten tegen griep na GBS?

Door: Erik van Uden

Een flinke griep kan gevaarlijk zijn voor mensen met een chronische aandoening. Het algemeen advies is: vaccineren. Maar geldt dit ook voor mensen die het Guillain Barré-syndroom hebben gehad?

Het is niet goed uitgezocht of iemand na GBS wel of geen griep-vaccinatie mag hebben. Mogelijk is de kans om opnieuw GBS te krijgen verhoogd.

  1. Als een patiënt eerder na een griepvaccinatie GBS heeft ontwikkeld is het advies: NIET vaccineren.
  2. GBS is op zichzelf (bij goed herstel) géén reden om een griepvaccinatie te nemen.
  3. Als er een andere reden is om tegen griep te vaccineren, zoals een slechte lichamelijke gezondheid, ouderdom of het gebruik van bepaalde medicamenten, dan kan er in principe wel gevaccineerd worden. De indicaties liggen vast en huisartsen kennen deze indicaties. Hierbij moet er dus rekening mee worden gehouden dat er mogelijk een wat verhoogde kans is om GBS te krijgen. De patiënt zal in overleg met zijn of haar huisarts beslissen of een griepvaccinatie aan te raden is.

Zoals hieruit blijkt zal er steeds sprake moeten zijn van een individuele afweging van de voor - en mogelijke nadelen.

Terug naar overzicht