Instructievideo airstacken

Door: Erik van Uden

Bij veel spierziekten gaan de ademhalingsspieren na verloop van tijd achteruit. De techniek van het airstacken kan longontsteking helpen voorkomen.

Bij verschillende spierziekten gaan de ademhalingsspieren na verloop van tijd verder achteruit. De mate waarin dat gebeurt verschilt per spierziekte en per persoon.

Doordat de ademhalingsspieren verzwakken wordt het ophoesten van slijm moeillijker. Het gevolg kan zijn dat ziektekiemen zich ontwikkelen en een longontsteking veroorzaken. De techniek van het airstacken helpt om de ademhalingsspieren langer in conditie te houden en vastzittend slijm op te hoesten. Dat helpt om longontsteking helpen voorkomen.

Het ALS-centrum heeft een set instructievideo's gemaakt over het airstacken. Prima informatie voor behandelaars en patiënten. Deze informatie is lang niet alleen nuttig voor mensen met ALS, maar voor een veel bredere groep mensen met een spierziekte. Heeft u problemen met zwakker wordende ademhalingsspieren, praat dan met uw revalidatiearts of fysiotherapeut over airstacken. U kunt er veel baat bij hebben.

U vindt de video's hier.

Terug naar overzicht