ISNO maakt overzicht voor leken 2000

Door: Erik van Uden

Leken snappen vaak niet goed waar medisch onderzoekers nu precies mee bezig zijn.

Toch wil je als patiënt maar al te graag weten of er onderzoek gebeurt en zo ja, wat dat onderzoek behelst. Het Prinses Beatrix Fonds geeft ieder jaar vele miljoenen guldens uit aan onderzoek naar neuromusculaire ziekten. Het ISNO heeft nu het initiatief genomen om de onderzoeksvoorstellen te vertalen in voor niet-medici begrijpelijke taal.

U kunt dit overzicht inzien door de onderstaande link te volgen. U kunt het overzicht ook bekijken op de afdeling onderzoek.

Naar het overzicht van nieuw medisch onderzoek [oude link]

 

Terug naar overzicht