Kamer debatteert over WLZ 2016

Door: Erik van Uden

Misschien krijgt u zelf wel zorg via de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. En, loopt dat een beetje? Niet altijd, weten wij uit veel verhalen. De Tweede Kamer debatteerde erover.

Het afgelopen jaar hield Spierziekten Nederland verschillende bijeenkomsten rond de zorg uit de Wlz en de Zvw. Daarbij werd duidelijk dat er nog veel knelpunten zijn bijvoorbeeld rond de nachtzorg en de onplanbare zorg. Ook over de indicatiestelling zijn veel klachten.

Op donderdag 24 november discussieerden leden van de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de Wet Langdurige Zorg. Meerdere partijen vonden dat de toegang tot de Wlz te moeilijk is en dat het CIZ de indicatieregels wel erg star toepast. De staatssecretaris vond dat het CIZ ook maatwerk moet kunnen leveren, maar dat het CIZ tegelijk zich wel aan de regels moet houden.


Zoals ook tijdens de bijeenkomsten van Spierziekten Nederland bleek, is het niet eenvoudig om een PGB te combineren met zorg in natura. Vaak schiet de financiering tekort. Groen Links pleitte voor onafhankelijke, levenslange cliëntondersteuning. De staatssecretaris moet hier nog op terug komen.

De Tweede Kamer vindt het een slechte zaak dat de toekenning van meerzorg en ook de regeling Extra Kosten Thuis (EKT) elk jaar weer bekeken moet worden, hoewel de wet dat niet voorschrijft. De staatssecretaris erkende dit. Wanneer de situatie niet verandert en meerzorg langere tijd nodig is, kan meerzorg ook voor een langere periode worden toegekend. Hierover zal met de zorgkantoren worden overlegd.

Ook het komend jaar zal Spierziekten Nederland aandacht vragen voor de knelpunten in de zorg.

 

Terug naar overzicht