Kort geding tegen Menzis op 3 januari 2005

Door: Erik van Uden

In een eerder bericht op de website is aangekondigd dat de de VSN, samen met de CG-raad, ander patiëntenorganisaties en artsenorganisaties een kort geding voert tegen zorgverzekeraar Menzis.

Deze organisaties hebben ernstige bezwaren tegen de wijze waarop Menzis het voorschrijfgedrag van artsen wil beïnvloeden. Menzis wil artsen een bonus geven als zij in plaats van een duur medicijn een vergelijkbaar goedkoop medicijn voorschrijven. In het voorgaande bericht worden de bezwaren verder toegelicht. De lijst met tegenstanders is inmiddels weer aardig gegroeid.

De volgende organisaties zijn partij in het kort geding.

Astma Patiënten Vereniging Vbba/LCP
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
Epilepsie Vereniging Nederland
HIV Vereniging Nederland
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Obesitas Vereniging Nederland
Parkinson Patiënten Vereniging
Stichting Bloedlink
Vereniging Spierziekten Nederland

Codecommissie Twentse Huisartsen
36 individuele huisartsen
Landelijke Huisartsen Vereniging

Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
Nederlandse Internisten Vereeniging

 

Terug naar overzicht